Etiket: Direct Attached Storage

Veri Depolamanın Önemi

Veri Depolamanın Önemi

Teknolojiyi had safhada kullandığımız şu günlerde Veri Depolamanın Önemi bir hayli ön planda. Bireysel, kurumsal, şirket, marka verilerinin çok hızlı bir şekilde katlanarak artmasıyla depolama ve yedekleme hem bireysel hem de kurumsal olarak büyük önem taşımaya başlamıştır.

Veri Depolamanın Önemi

Elde edilen ya da üretilen verilerin doğru ve sağlıklı bir şekilde periyodik olarak yedeklenmesi, saklanması ve güvenlik altına alınması; ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konu. Bireysel veri kayıpları bir nebze göz ardı edilebilecek durumda olsa da şirket verilerinin kaybı ya da verilere ulaşılamaması büyük sorunlar yaratıyor.

Ticari işletmelerin müşteri bilgilerinden tutun da ürün stok bilgisine kadar pek çok verisi artık dijital ortamda saklanıyor. Doğal olarak bu depolama işleminin doğru yapılması önem taşıyor. Veri yönetimi; verimlilik ve iş sürekliliği açısından bakıldığında bu önemin ne boyutta olduğu az çok ortaya çıkıyor.

Bu nedenle üretilen ya da elde edilen / toplanan verilerin dikkatli; doğru ve güvenli şekilde depolanması, korunması ve güvenlik altına alınması gerekiyor. Karmaşaya sürüklenmiş bir yapı ile çalışmayla uğraşmaktansa doğru şekilde işleyen bir veri kullanımı özellikle kurumsal firmalar için çok önemli.

Veri depolamanın 3 sistemle yapılabildiğini belirtelim. Veri depolama yöntemlerinin ilki DAS (Direct Attached Storage). Bu yöntem tek bir sunucuya bağlanma üzerine kuruludur. Sisteminize takılmış ekstra disk ünitesi olarak düşünebilirsiniz. Daha açık ve anlaşılır anlatımıyla sisteme bağlı bir “ekstra hard disk“ten bahsediyoruz. DAS depolaması sağlayan bu sisteme erişim SCSI ve SAS Controller‘lar ile sağlanıyor. Tek dezavantajı, verilerin başka sunucularla paylaşılamamasıdır. Eğer veri aktarımı başka yere yapılacaksa ünitenin sökülüp diğer sunucuya bağlanması gerekmektedir.

Diğer sistem ise NAS yani Network Attached Storage. Bu sistem network‘e bağlı, özel işletim sistemli dosya sunucularıdır. NFS ve CIFS protokolleriyle çalışan NAS; kullanıcıya gerekli olan şifreler ile verilere hemen her yerden ulaşma kolaylığı sağlar.

Son olarak SAN olarak bilinen Storage Area Network ise veritabanı sunucuları ile birlikte farklı tipteki veri depolama cihazlarını birbirine bağlayan ve bu cihazlar arasında veri alışverişine olanak veren özel amaçlı, yüksek hızlı bir ağ’dır.