Etiket: Siber Güvenlik

Siber Zorbalık

Siber Zorbalık

Günden güne dijital ortamı daha sık kullanmaya başladığımız ortada. Bizim kadar olmasa da çocuklarımız da aynı şekilde günün bir bölümünü dijital dünyada geçiriyorlar. Yani tehdit sandığımızdan daha büyük.

Bir yanıyla eğlendirici, paylaşımcı ve bilgilendirici olsa da bunların tam tersinde yer alan durumlar da söz konusu. Son dönemde ortaya çıkan kavramlardan biri tam da bu ters durumlar üzerinden hayatımıza girmiş durumda.

Siber Zorbalık

Dijital teknolojilerin özellikle sosyal medya, mesajlaşma servisleri gibi imkanlarını kullanarak kişiler üzerinde baskı kurup kendilerini üzgün, korkmuş veya öfkeli hissettirmeyi sağlamak eylemine siber zorbalık deniyor. Kendi içinde farklı kategorilere ayrılmış siber zorbalık türleri de bulunuyor.

Küfür ve saldırgan dil kullanarak paylaşım yapmanın adı olan flamming, aşağılamak, taciz ve takip, dışlamak, siber taciz, taklit etmek ve maskelemek siber zorbalığın türleri. Hepsi karşı tarafın direncini kırarak onları kötü durumlara sokmayı, aşağılamayı, korkutmayı ve üzmeyi amaçlıyor. Ortak noktalarının böyle tanımlar olması oldukça kötü elbette.

Bizim başımıza gelmez diye de düşünmeyin kesinlikle. Belki evet sizin başınıza gelmez ya da gelse bile başa çıkabilirsiniz ama bu durumlarla çocuğunuzun karşılaşmasını da istemezsiniz. Bu nedenle de konuya dikkat ederek çocuğunuzla ya da çocuklarınızla öncesinde konuşmalar yapacağınız gibi olası durumlar için de mutlaka uyarmalı, onları rahatsız etmeden hafif takibe almalısınız.

Siber zorbalık durumunda kalabileceği gerçeğini unutmadan çocuğunuzu mutlaka dinleyin, eğer başına böyle bir şey geldiyse bunun utanılacak, korkacak, üzülecek bir durum olmadığını anlatın.

Ne olursa olsun onun yanında olduğunuzu, ona her zaman destek vereceğinizi hissettirin ve ona güven verin.

Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarını onun da bilgisi dahilinde takip edin ve sürekli iletişimde kalın.

Olası bir siber zorbalık durumunda çocuğunuzla, okulu ve arkadaşlarıyla ve arkadaşlarının aileleri ile iletişimde olun. Ebeveynlerin bu konuda bilgi sahibi olmalarını ve birlikte hareket ederek aynı şeyi yaşamak zorunda kalmamalarını sağlamaya çalışın.

Durumu mutlaka bu konuyla ilgilenen kurum ve kuruluşlara bildirin. Taciz ya da zorbalık durumlarında yapmanız gereken en önemli şeylerden biri hiç kuşkusuz bu.

Bütün bunların başında ise ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı edinin mutlaka.

Siber Güvenlik

Siber Tehditler ve Siber Güvenlik

Siber Güvenlik son yıllarda en çok konuşulan teknolojik terimlerden biri. Çalıştığımız yerlerdekilerden üzerimizde taşıdıklarımıza kadar hayatımızın pek çok alanında kullandığımız teknolojik aletlerin tamamının güvenliğini ilgilendiren bu durum dikkat ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konu.

Siber Güvenlik Nedir?

Teknolojik bilişim sistemlerinde bireysel ve kurumsal olarak kurduğumuz iletişimin, maddi ve manevi varlıklarımızın, kurumsal bilgilerin hatta daha genel anlamda bugünkü yaşantımızın bütünlük ve gizliliğinin korunması diye tanımlayabiliriz Siber Güvenlik‘i.

Temelde veri koruma mantığı üzerinden işler. Yani az önce bahsettiğimiz kişisel ve kurumsal bilgilerin başkaları tarafından görülmemesi, kullanılmaması için tasarlanmıştır. Buradan hareketle siber güvenlik ‘i birbiriyle eş zamanlı hareket eden 6 genel kategoriye ayırabiliriz.

Bilgi Güvenliği, Ağ Güvenliği, Uygulama Güvenliği, Olağanüstü Durum Kurtarma ve İş Sürekliliği, Operasyonel Güvenlik ve Son Kullanıcı Eğitimi olarak ayırdığımız bu kategoriler birbirini tamamlar şekilde hareket eder.

Bilgi Güvenliği; üretilen bilgilerin depolama, aktarma, taşıma ve paylaşılması sırasında veri bütünlüğü ve gizliliğini korumayı ifade eder.

Ağ Güvenliği; aynı ağa bağlı bir veya birden fazla bilgisayarı koruma altında tutmak, dışarıdan yapılan saldırıları ve kötü amaçlı yazılımları engellemek için kullanılır. Bu hem ev içi kullanımda hem de şirket içi kurumsal kullanımda önemli bir güvenlik sistemidir.

Uygulama Güvenliği; Bilgisayarlarda kullanılan programlar ve bağlı cihazların dış tehditlerden etkilenmemesi için tasarlanmıştır. Korsan yazılımlar tarafından ele geçirilmiş bir programın, ciddi anlamda büyük veri çalınmasına yol açabileceğini unutmayın!

Olağanüstü Durum Kurtarma ve İş Sürekliliği; bir kurum ya da kuruluşun işlem, veri kaybı, dış saldırı gibi durumlara nasıl ve kadar sürede tepki verdiğini ifade eder. İş sürekliliğinin sağlanması adına bu tip sorunlara verilecek hızlı tepkilerin belirlendiği protokoller grubundan oluşan bu kavram bilgilerin nasıl ve ne kadar kısa sürede geri yüklendiği, çalışma zamanından çalınan sürenin nasıl en aza indirildiği ve sistemin belli özellikleri çalışmıyorken işin nasıl devam edebileceği gibi konuları açıklığa kavuşturur.

Operasyonel Güvenlik; verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili süreçtir. Ortaya çıkan ve depolanan verilerin kimler tarafından hangi haklar ile nasıl kullanılabileceğini belirler.

Son Kullanıcı Eğitimi; hakkında öngörünün en zor yapıldığı hatta neredeyse hiç yapılamadığı faktörü yani insanları ele alır. Sistemi kullanan insanların nasıl ve ne şekilde kullanacaklarından, olası problemler karşısında alması gereken basit önlem ve protokolleri içerir.