KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

  • Uyum Programı çerçevesinde Kurum içerisindeki Tüm Kişisel verilerin Yasal mevzuat ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde kontrol edilmesi.

  • Bu Program ile mevcut veriler ve Veri işleme sistemi incelenerek mevzuatla ilgili uyumsuzluklar tespit edilir ve bunların; BS 10012 ve ISO 27001 bakış açısıyla giderilmesi ve Mevzuatla uyumlu hale getirilmesi sağlanır.

  • Programın ana amacı, KVKK uyarınca söz konusu olabilecek hukuki sorumlulukların önlenmesi; KVK Kurulu veya diğer kurumlar tarafından yapılacak Resmi denetimlere hazırlık sağlanması ve Kurumsal Prestij ve itibarın korunmasıdır.

  • Kurum bünyesinde Kurulacak Kişisel Veri İşleme Sistemi ile Kişisel Verilerin korunması; güncellenmesi ve transferine ilişkin hükümler belirlenir ve yetkilendirme sistematiği ile Kurum içerisinde belirlenen sorumluluklar çerçevesinde yaşatılır.

  • Kişisel Veri İşleme Sistemi ile Tutulmuş veya işlenmiş veriler Kişisel Veri Koruma Politikası ile uyumlu hale getirilir.

  • Bu Kapsamda veri güvenliğinin sağlanması, veri sahiplerinden onay alınması; verilerin Anonimleştirilmesi veya imha edilmesi ile yetkilendirilmesi sağlanır.

KVKK Danışmanlığı